Familierecht

Echtscheidingsrecht

Advocaat Ingrid De Muyt heeft bijna dertig jaar ervaring inzake echtscheidingen.

Zij streeft ernaar door de juiste juridische aanpak uw leed te verzachten, naar u te luisteren en kordaat op te treden opdat u zo spoedig mogelijk  een kwaliteitsvol leven kan hervatten. Met het juiste advies weet u meteen waar u aan toe bent, wat uw rechten zijn, wat u mag verwachten.

Een persoonlijke bijstand op de rechtbank geeft u vertrouwen en rust. Laat u tijdig adviseren, zodat u weet op welke wijze u de feitelijke scheiding best voorbereidt!

Geschillen over kinderen

Advocaat De Muyt heeft ruime expertise en streeft ernaar samen met u tot een oplossing te komen waarbij het belang van uw kind centraal staat en waarbij u de  genegenheidsband met uw kind zo goed mogelijk kan behouden. Zij is vertrouwd met alle juridische aspecten met betrekking tot het verblijf van de kinderen, het ouderlijk gezag, de schoolkeuze, het onderhoudsgeld, de kinderbijslag.

Vereffeningen en verdelingen

Bent u gerechtigd in een nalatenschap of bent u na uw echtscheiding of samenwoonst  nog in onverdeeldheid wat betreft uw goederen?

Een bijzondere interesse van advocaat De Muyt gaat uit naar de complexe materie van vereffening-verdeling van huwelijksvermogen of andere onverdeeldheden.

Een doorgedreven specialisatie is vereist om dergelijke dossiers tot een goed einde te brengen. Advocaat De Muyt verdiept zich in deze materie graag tot in detail en volgt alle recente ontwikkelingen op de voet op.

Opleidingen Familierecht

 • Het gewijzigde huwelijksvermogensrecht anno 2018
  - De krachtlijnen van de hervorming;
  - De verfijning van het wettelijk stelsel;
  - De wijzigingen aan het stelsel van scheiding van goederen;
  - Nieuwe evenwichten positie langstlevende;
  - Het overgangsrecht.
 • Alimentatie. TPR Rechtspraakoverzicht 2012-2016 (2018)
 • Echtscheiding. TPR Rechtspraakoverzicht 2012-2016 (2018)
 • De hervorming van het erfrecht (2017)
 • Topics inzake vereffening-verdeling na echtscheiding (2016)
 • De nieuwe familie- en jeugdrechtbank – wat verandert er concreet? (2014)
 • De vernieuwde procedure inzake gerechtelijke verdeling (2012)
 • De krachtlijnen van de nieuwe procedure : een nieuw draaiboek. De gewijzigde rol van rechter en advocaat (2012)
 • Scheiden anders bekeken - het scheidingsproces in Vlaanderen (2011)
 • Vereffening-verdeling nalatenschappen – Sven Mosselmans
 • XXXVI Postuniversitaire Cyclus Willy Delva – Inhoudelijke analyse van overeenkomsten voorafgaand aan EOT – Relitigatie  na EOT (2010)
 • Objectivering van onderhoudsgelden – De Wet van 19 maart toegelicht (2010)
 • Rechtskroniek van het notariaat (2009)

Procedure

 • Het ne bis in idem-beginsel Belgische en Europese rechtspraak – Michel Rozie – 2017
 • Een moderne rechtspleging voor complexe geschillen (2012)
Ingrid De Muyt

Vrijblijvend juridisch advies?

In een productief kennismakingsgesprek wordt uw probleem of vraag besproken en juridisch ingekaderd. Met duidelijke informatie omtrent kosten en erelonen.