Aansprakelijkheidsrecht, verzekeringsrecht en wegverkeersrecht

Advocaat Ingrid De Muyt verdedigt uw belangen in zaken waarin u slachtoffer bent of waarin uw aansprakelijkheid is betrokken. Zij kan u verdedigen op strafrechtelijk en burgerlijk gebied in aansprakelijkheids- en schadedossiers voor burgerlijke rechtbanken, arbeidsgerechten, politierechtbanken en correctionele rechtbanken.

Uw schade kan veroorzaakt zijn of uw aansprakelijkheid kan in het gedrang gekomen zijn :

 • Contractueel, buitencontractueel of quasi-delictueel;
 • Door onopzettelijke fout, onvoorzichtigheid, gebrek aan voorzorg of nalatigheid;
 • Bij een verkeersongeval;
 • Ingevolge misdrijf (opzettelijke slagen en verwondingen, diefstal, zedendelicten, inbraak);
 • Bij een arbeidsongeval of een arbeidswegongeval;
 • Bij de uitvoering van contracten;
 • Bij bouwgeschillen : verborgen gebreken, zichtbare of licht verborgen gebreken, tienjarige aansprakelijkheid van aannemer en architect.

In deze zaken kan u vaak beroep doen op uw rechtsbijstandsverzekering, die bijvoorbeeld gekoppeld is aan uw autoverzekering of familiale verzekering. Indien u verzekerd bent in rechtsbijstand, hebt u het recht een advocaat naar keuze aanstellen. U hoeft dan niet zelf in te staan voor de kosten van uw advocaat. Uw advocaat kan zelf uw verzekeraar contacteren om dit alles voor u te regelen.

Advocaat Ingrid De Muyt heeft zich gespecialiseerd in het opstellen van complexe schadevorderingen ter recuperatie van alle schade zoals bijvoorbeeld schade ingevolge lichamelijk letsel, schade aan voertuigen, goederen en voorwerpen, inkomstenverlies, morele schade, esthetische schade, seksuele schade, genegenheidsschade, huishoudelijke schade, schade door overlijden.

Advocaat Ingrid De Muyt volgt geregeld postuniversitaire opleidingen teneinde zich te verdiepen in de boeiende materie inzake aansprakelijkheid, wegverkeer en schadebegroting, waarin zij sinds aanvang van haar carrière nauw bij betrokken is.

 • Actualia aansprakelijkheidsrecht 2015-2018 (2018)
 • Capita selecta medisch aansprakelijkheidsrecht (2018)
 • Nieuwe technologische ontwikkelingen in verzekeringen (2018)
 • Actualia verzekeringsrecht 2015-2018 : highlights uit wetgeving en rechtspraak (2018)
 • Recente rechtspraak omtrent aansprakelijkheid van bouwactoren (2017)
 • Verzekering van bouwrisico’s en bouwaansprakelijkheden (2017)
 • Leidraad inzake kabelschade (2017)
 • Buitencontractuele schade in de bouw (2017)
 • Verkeersrecht en handhaving door de politierechtbank met bijzondere aandacht voor Potpourri II (2016)
 • Actuele ontwikkelingen in het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht (2012)
 • Bewustzijn en subjectieve verwijtbaarheid (2007)
 • Aansprakelijkheid van rechtspersonen en hun vertegenwoordigers (2007)
 • Het foutbegrip bij overheidsaansprakelijkheid : zijn wetsschending en fout nog één? (2007)
 • Tussen causaliteit en schade. Uitgaven of prestaties gedaan krachtens een wettelijke, reglementaire of contractuele verplichting (2007)
 • Geen kans verloren. Causale onzekerheid en de rechtspraak van het Hof van Cassatie over verlies van een kans (2007)
 • Enkele recente ontwikkelingen inzake schade en schadebegroting in het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht (2007)
 • Objectieve aansprakelijkheid (2007)
 • Pikante details over een beruchte driehoeksverhouding ; de rechtstreekse vordering in de aansprakelijkheidsverzekering (2007)
 • Buitengerechtelijke schaderegeling met aansprakelijkheidsverzekeraars (2007)
 • Vergoeding van schade door verkeersongevallen ongeacht aansprakelijkheid (2007)
 • Procesrechtelijke aspecten van aansprakelijkheidsvorderingen (2007)

Verkeer

U bent gedagvaard voor de Politierechtbank voor een verkeersovertreding of een verkeersongeval? Advocaat De Muyt kan u strafrechtelijk verdedigen voor kleine vergrijpen én zware verkeersongevallen. Zij kan voor u contact opnemen met uw autoverzekeraar die mogelijks instaat voor betaling van haar kosten- en het ereloon. Vergeet niet dat u vrije keuze hebt van advocaat, zelfs indien u die niet zelf moet betalen!

Ingrid De Muyt

Vrijblijvend juridisch advies?

In een productief kennismakingsgesprek wordt uw probleem of vraag besproken en juridisch ingekaderd. Met duidelijke informatie omtrent kosten en erelonen.