De verjaringsregels in verkeerszaken

In een arrest van 5 februari 2019 heeft het Hof van Cassatie zich uitgesproken inzake de verjaringstermijn van de strafvordering in verkeerszaken.

Deze verjaringstermijn is sinds 15 februari 2018 op twee jaar gebracht voor alle overtredingen op de Wegverkeerswet en de uitvoeringsbesluiten die begaan werden vanaf die datum. Artikel 68 van de Wegverkeerswet voorzag voor de wetswijziging dat de verjaringstermijn van de strafvordering inzake verkeersovertredingen één jaar bedroeg vanaf de dag waarop de overtreding is begaan.

Het Hof van Cassatie verduidelijkt dat de nieuwe verjaringstermijn van twee jaar ook van toepassing is op alle strafvorderingen inzake verkeersinbreuken die op 15 februari 2018 nog niet verjaard waren.

Het vernietigde derhalve het bestreden vonnis van de Correctionele Rechtbank West-Vlaanderen en verwees de zaak naar de Correctionele Rechtbank Oost-Vlaanderen, die opnieuw ten gronde zal moeten oordelen.

Advocaat De Muyt kan onderzoeken of uw zaak al dan niet verjaard is, rekening houdende met het overgangsrecht en de complexe materie enerzijds van  stuiting van de verjaring, waardoor een nieuwe termijn begint te lopen die gelijk is aan de oorspronkelijke termijn, en anderzijds van schorsing van de verjaring, waardoor de verjaringstermijn tijdelijk tot stilstand komt.

Ingrid De Muyt

Vrijblijvend juridisch advies?

In een productief kennismakingsgesprek wordt uw probleem of vraag besproken en juridisch ingekaderd. Met duidelijke informatie omtrent kosten en erelonen.